O nás

Společnost JK Insolv, v.o.s. byla založena v listopadu roku 2015 za účelem výkonu činnosti insolvenčního správce. V čele společnosti stojí JUDr. Michal Janovec, PhD. a Mgr. Karolína Koliášová, oba společníci jsou zapsáni v seznamu insolvenčních správců.

JUDr. Michal Janovec, PhD. je rovněž od roku 2012 samostatným advokátem, současně působí jako odborný asistent na Katedře finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je autorem mnoha publikací především z oblasti finančního práva. Michal Janovec mluví plynně anglicky, italsky a také německy.

Mgr. Karolína Koliášová je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a v roce 2015 složila zkoušky insolvenčního správce. Karolína Koliášová hovoří plynně anglicky a německy.

Společnost JK Insov, v.o.s. dotváří kvalifikovaný tým složený z odborníků z oblasti práva a ekonomie, který se opírá o rozsáhlé administrativní zázemí. Za účelem zajištění efektivního průběhu insolvenčního řízení společnost úzce spolupracuje s předními advokátními kancelářemi, daňovými poradci, auditory a realitními a dražebními společnostmi.

Vedení společnosti má zájem na neustálém vzdělávání a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců, a to především prostřednictvím odborných seminářů a konferencí.